Privacy

Sloep Varen Heusden respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

Boekingen

Een boekingsaanvraag dient altijd eerst schriftelijk defnitief bevestigd te worden door de verhuurder. Zonder een schriftelijke defintieve bevestiging is er geen sprake van een boeking. Aan boekingsaanvragen kunnen geen rechten worden ontleend. Sloep Varen Heubehoudt het recht om reserveringen ten allen tijde te weigeren of te annuleren.Indien er op de door de klant gewenste dag en/of tijd geen gelegenheid is om te varen, dan zal in overleg met Sloep Varen Den Bosch een andere geschikte datum en tijd worden gepland. Mocht er onverhoopt een dubbelboeking plaats vinden dan zal de eerst geboekte reservering voorrang hebben.

Het kan bij uitzondering voorkomen dat de het varen niet door kan gaan omdat er onverhoopt toch geen beschikbaarheid is, of dat het varen niet door kan gaan door interne danwel externe invloeden, of als de veiligheid in het geding kan komen, door plotselinge ziekte van de schipper, danwel afgebroken dient te worden door een overmachtsituatie, danwel ten gevolge van een defect of mankement aan de sloep. Tevens behouden wij het recht om het varen te annuleren bij slechte weersomstandigheden  In alle bovengenoemde gevallen zal de tocht door verhuurdergeannuleerd worden en zullen wij uiteraard ons best zullen doen om in overleg met de klant een passend alternatief aan te bieden. 

Betaling

Een contante betaling dient direct na het varen te worden voldaan. Onze factuur ontvangt u per mail. Ook kunt u via de bank de betaling voldoen na ontvangst van onze factuur. Heeft u gereserveerd via een van onze partners en daar de tocht al betaald, dan dient u enkel na het varen uw hapjes en drankjes af te rekenen bij de schipper. Sloep Varen Heusden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Alle op de website genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging en inclusief BTW.

Annuleren

Wij bieden u de mogelijkheid om bij een erg slechte weersverwachting uw tocht te annuleren. 

Tot 48 uur voor aanvang vaartocht: er worden GEEN annuleringskosten gerekend en in overleg met de klant plannen wij graag een nieuwe datum. 

Annuleringskosten: Tot 24 uur voor aanvang vaartocht: 50% van het huurbedrag wordt bij de klant in rekening gebracht.Tevens betaalt de klant het volledige bedrag van de bestelde culinaire hapjes en/of gids. De culinaire bestelling kan de klant na betaling ophalen bij Bistro de Eeterij aan de Brede Haven te Den Bosch.

Besluit de klant binnen 24 uur voor vertrek de tocht te annuleren of in geval dat de klant in zijn geheel niet komt opdagen, dan worden alle kosten voor de volle 100% bij de klant in rekening gebracht. DIt geldt tevens voor de bestelde hapjes en gereserveerde gids.

Bij het niet voldoen van de kosten binnen 5 werkdagen zullen de kosten door onze deurwaarder geincasseerd worden.

Consumpties

Aan boord genuttigde dranken en hapjes dienen direct na de vaartocht te worden afgerekend.  Ongeopende flessen drank worden niet in rekening gebracht en door ons terug genomen. Het is toegestaan om zelf consumpties en kleine hapjes aan boord te brengen. U dient dan zelf zorg te dragen voor glazen, bordjes etc. De sloep dient na het varen door de klant geheel schoon te worden achtergelaten.

Klachten

U bent gerechtigd eventuele klachten voor te leggen aan Sloep Varen Heusden en wij zullen de klacht binnen 14 dagen afhandelen. Klachten kunt u melden via email. 

Aansprakelijkheid

Alle aanwijzingen van de kapitein in het kader van veiligheid en orde en rust aan boord dienen te worden opgevolgd. Sloep Varen Heusden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade aan personen of goederen welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelngen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie en de daaruit verleende diensten. Sloep Varen Heusden behoudt het recht de voorwaarden waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Sloep Varen Den Bosch en zijn kapitein die de sloep vaart is in geen enkel geval verantwoordelijk te stellen voor enige vorm van schade of letsel aan personen of persoonlijke goederen, voor, tijdens en na de tocht. Overmatig gebruik van alcohol, danwel dronkenschap aan boord is niet toegestaan. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van de kapitein zal de tocht onmiddleijk worden afgebroken en dient de tocht volledig betaald te worden. Er vindt in dit geval ook geen resitutie plaats van reeds betaalde gelden. Kinderen vallen voor, tijdens en na de tocht volledig onder de verantwoordelijkheid van hun ouders danwel begeleiders. Kinderen die niet kunnen zwemmen / zonder zwemdiploma zijn verplicht een zwemvest aan boord te dragen, waarvoor de ouders danwel begeleiders verantwoordelijk zijn. Wenst de klant gebruik te maken van zwemvesten te dan dient u dit middels mail tijdig aan te geven. Er zijn zwemvesten aan boord aanwezig.

U vaart geheel op eigen risico met Sloep Varen Heusden.

Sloep Varen Heusden in onderdeel van Sloep Varen Den Bosch.